Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné záväzné nariadenia

Návrh VZN

Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 Návrh VZN 1_2019 Výška príspevku MŠ_ŠJ.pdf (124.5 kB) (124.5 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 03.04.2019

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pečeňady
 Dodatok_č_1_k_VZN_1_2016.pdf (419.2 kB) (419.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 01.01.2019

VZN č. 1/2018 O dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 1-2018 O dani za jadrové zariadenie.pdf (122.8 kB) (122.8 kB)

 
VZN č. 2/2018 O dani z nehnuteľností
 VZN č. 2-2018 O dani z nehnuteľností.pdf (127.9 kB) (127.9 kB)

 
VZN č. 3/2018 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 VZN č. 3-2018 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje.pdf (138.7 kB) (138.7 kB)

 
VZN č. 4/2018 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4-2018 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (176.7 kB) (176.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 01.01.2018

VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 3_2017 príspevok školy.pdf (229.2 kB) (229.2 kB)

 
VZN č. 4/2017 O dani za jadrové zariadenie
 4_2017_JZ.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

 
VZN č. 5/2017 O dani z nehnuteľností
 5_2017_DzN.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

 
VZN č. 6/2017 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6_2017_KO.pdf (281 kB) (281 kB)

 
VZN č. 7/2017 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 7_2017_Pes.pdf (243.4 kB) (243.4 kB)

 
VZN č. 8/2017 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 8_2017_Príspevok na stravu.pdf (225.7 kB) (225.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 17.10.2017

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pečeňady
 VZN_2_2017_voľby.pdf (367.2 kB) (367.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 13.07.2017

VZN č. 1/2017 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pečeňady
 VZN_1_2017_Zásady hospodárenia s majetkom obce Pečeňady.pdf (391.5 kB) (391.5 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2017

VZN č. 2/2016 Štatút obce Pečeňady
 VZN_2_2016__Štatút obce .pdf (393 kB) (393 kB)

 
VZN č. 3/2016 O dani za jadrové zariadenie
 VZN_3_2016_Daň_za_JZ.pdf (224 kB) (224 kB)

 
VZN č. 4/2016 O dani z nehnuteľností
 VZN_4_2016_O_dani_z_nehnuteľnosti.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

 
VZN č. 5/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_5_2016_KO .pdf (281 kB) (281 kB)

 
VZN č. 6/2016 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 VZN_6_ 2016_Pes.pdf (239.8 kB) (239.8 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 15.07.2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO
 VZN 1_2016_o nakladaní s KO.pdf (362.7 kB) (362.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 29.12.2015

VZN č. 1/2015 miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR 2016
 1_2015_NR SR 2016.pdf (372.2 kB) (372.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2016

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností
 2_2015_DzN.pdf (222.3 kB) (222.3 kB)

 
VZN č. 3/2015 dane za psa, za užívanie VP, za nevýherné hracie prístroje
 3_2015_Pes_HP_VP [10122].pdf (232.8 kB) (232.8 kB)

 
VZN č. 4/2015 o dani za jadrové zariadenie
 4_2015_JZ.pdf (218.3 kB) (218.3 kB)

 
VZN č. 5/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5_2015_KO.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2015

VZN č. 4 /2014 o dani z nehnuteľností
 VZNč.4-2014 o dani z nehnuteľností.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
VZN č. 5/2014 dane za psa, za užívanie VP, za nevýhernéhracie prístroje
 VZN č.5-2014 dane za psa, za užívanie VP, za nevýhernéhracie prístroje.pdf (207.5 kB) (207.5 kB)

 
VZN č. 6/2014 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č.6-2014 o dani za jadrové zariadenie.pdf (194 kB) (194 kB)

 
VZN č. 7/2014 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č.7-2014 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (243.2 kB) (243.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - 2014

VZN č. 3/2014 Výlepné plochy -voľby do orgánov samosprávy 2014
 VZN č 3-2014 Výlepné plochy -voľby do orgánov samosprávy 2014.pdf (161.2 kB) (161.2 kB)

 
VZN č. 2/2014 Výlepné plochy EP 2014
 VZN č. 2-2014 Výlepné plochy EP 2014.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 19.2.2014

VZN č. 1/2014 Dotácie pre PO a FOP
 VZN č. 1 2014 Dotácie pre PO a FOP.pdf (320.6 kB) (320.6 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2014

VZN č. 1/2013 Štatút obecného parku - parkový poriadok
 VZN č. 1 2013 Štatút obecného parku parkový poriadok.pdf (167.9 kB) (167.9 kB)

 
VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti
 VZN č. 2_2013 o dani z nehnuteľnosti.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

 
VZN č. 3/2013 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 3_2013 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.9 kB) (193.9 kB)

 
VZN č. 4/2013 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4_2013 KO a drobné stavebné odpady.pdf (243 kB) (243 kB)

 
VZN č. 5/2013 dane za psa, za VP, za nevýherné HA
 VZN č. 5_2013 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (207.2 kB) (207.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - AKTUÁLNÉ platné od 1.1.2013

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2004
 Dodatok č.1 k VZN č.5_2004.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

 
VZN č. 2_2012 o dani z nehnuteľnosti
 VZN č. 2_2012 o dani z nehnuteľnosti.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

 
VZN č. 3_2012 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 3_2012 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

 
VZN č. 4_2012 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4_2012 KO a drobné stavebné odpady.pdf (242.6 kB) (242.6 kB)

 
VZN č. 5_2012 dane za psa_za VP_za nevýherné HA
 VZN č. 5_2012 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (206.7 kB) (206.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.11.2012

VZN č. 1_2012 o ochrane ovzdušia
 VZN č. 1 2012 o ochrane ovzdušia.pdf (402.3 kB) (402.3 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - ROK 2012

VZN č. 1_2011 o dani z nehnuteľností
 VZN č. 1_2011 o dani z nehnuteľností.pdf (181.4 kB) (181.4 kB)

 
VZN č. 2_ 2011 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 2_ 2011 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

 
VZN č. 3_2011 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 3_2011 KO a drobné stavebné odpady.pdf (247.8 kB) (247.8 kB)

 
VZN č. 4_2011 dane za psa_za VP_za nevýherné HA
 VZN č. 4_2011 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (215.3 kB) (215.3 kB)

 
VZN č. 5_2011 Výška príspevku MŠ_ŠJ
 VZN č. 5_2011 Výška príspevku MŠ_ŠJ.pdf (196.9 kB) (196.9 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - ROK 2011

VZN č. 1/2010 O spôsobe vykonania miestneho referenda v Obci Pečeňady
 VZN 1_ 2010.pdf (195.9 kB) (195.9 kB)

 
VZN č. 2/2010 O miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
 VZN 2_ 2010.pdf (122.8 kB) (122.8 kB)

 
VZN č. 3/2010 Povodňový plán záchranných prác
 VZN 3_2010.pdf (252.6 kB) (252.6 kB)

 
VZN č. 4/2010 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 VZN 4_2010.pdf (164.9 kB) (164.9 kB)

 
VZN č. 5/2010 O dani z nehnuteľností
 VZN 5_ 2010.pdf (177.5 kB) (177.5 kB)

 
VZN č. 6/2010 O dani za jadrové zariadenie
 VZN 6_ 2010.pdf (143.8 kB) (143.8 kB)

 
VZN č. 7/2010 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 7_ 2010.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

 

  späť na úvodnú stránku


 

Fotogaléria

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Všetko o oslavách 800

Oslavy 800. výročia písomnej zmienky o obci Pečeňady

Relax Centrum

Relax Centrum Pečeňady

Register návštev

free counters

Dôležité udalosti dňa

Hlavné správy


Orientačná MAPA obce

Mapa Pečeňady  

VIDEO kanál Pečeňady

Video kanál Pečeňady

Mapový portál obce Pečeňady = Položka bude otvorená v novom okne

Elektronické služby

ZMO Región JE Jaslovské Bohunice

Triedime odpad

Triedime odpad

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Počasie

Recepty pre ženičky

webygroup

Úvodná stránka