Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 01.01.2018

VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 3_2017 príspevok školy.pdf (229.2 kB) (229.2 kB)

 
VZN č. 4/2017 O dani za jadrové zariadenie
 4_2017_JZ.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

 
VZN č. 5/2017 O dani z nehnuteľností
 5_2017_DzN.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

 
VZN č. 6/2017 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6_2017_KO.pdf (281 kB) (281 kB)

 
VZN č. 7/2017 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 7_2017_Pes.pdf (243.4 kB) (243.4 kB)

 
VZN č. 8/2017 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 8_2017_Príspevok na stravu.pdf (225.7 kB) (225.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 17.10.2017

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pečeňady
 VZN_2_2017_voľby.pdf (367.2 kB) (367.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 13.07.2017

VZN č. 1/2017 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pečeňady
 VZN_1_2017_Zásady hospodárenia s majetkom obce Pečeňady.pdf (391.5 kB) (391.5 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2017

VZN č. 2/2016 Štatút obce Pečeňady
 VZN_2_2016__Štatút obce .pdf (393 kB) (393 kB)

 
VZN č. 3/2016 O dani za jadrové zariadenie
 VZN_3_2016_Daň_za_JZ.pdf (224 kB) (224 kB)

 
VZN č. 4/2016 O dani z nehnuteľností
 VZN_4_2016_O_dani_z_nehnuteľnosti.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

 
VZN č. 5/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_5_2016_KO .pdf (281 kB) (281 kB)

 
VZN č. 6/2016 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 VZN_6_ 2016_Pes.pdf (239.8 kB) (239.8 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 15.07.2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO
 VZN 1_2016_o nakladaní s KO.pdf (362.7 kB) (362.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 29.12.2015

VZN č. 1/2015 miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR 2016
 1_2015_NR SR 2016.pdf (372.2 kB) (372.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2016

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností
 2_2015_DzN.pdf (222.3 kB) (222.3 kB)

 
VZN č. 3/2015 dane za psa, za užívanie VP, za nevýherné hracie prístroje
 3_2015_Pes_HP_VP [10122].pdf (232.8 kB) (232.8 kB)

 
VZN č. 4/2015 o dani za jadrové zariadenie
 4_2015_JZ.pdf (218.3 kB) (218.3 kB)

 
VZN č. 5/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5_2015_KO.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2015

VZN č. 4 /2014 o dani z nehnuteľností
 VZNč.4-2014 o dani z nehnuteľností.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
VZN č. 5/2014 dane za psa, za užívanie VP, za nevýhernéhracie prístroje
 VZN č.5-2014 dane za psa, za užívanie VP, za nevýhernéhracie prístroje.pdf (207.5 kB) (207.5 kB)

 
VZN č. 6/2014 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č.6-2014 o dani za jadrové zariadenie.pdf (194 kB) (194 kB)

 
VZN č. 7/2014 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č.7-2014 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (243.2 kB) (243.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - 2014

VZN č. 3/2014 Výlepné plochy -voľby do orgánov samosprávy 2014
 VZN č 3-2014 Výlepné plochy -voľby do orgánov samosprávy 2014.pdf (161.2 kB) (161.2 kB)

 
VZN č. 2/2014 Výlepné plochy EP 2014
 VZN č. 2-2014 Výlepné plochy EP 2014.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 19.2.2014

VZN č. 1/2014 Dotácie pre PO a FOP
 VZN č. 1 2014 Dotácie pre PO a FOP.pdf (320.6 kB) (320.6 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.1.2014

VZN č. 1/2013 Štatút obecného parku - parkový poriadok
 VZN č. 1 2013 Štatút obecného parku parkový poriadok.pdf (167.9 kB) (167.9 kB)

 
VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti
 VZN č. 2_2013 o dani z nehnuteľnosti.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

 
VZN č. 3/2013 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 3_2013 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.9 kB) (193.9 kB)

 
VZN č. 4/2013 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4_2013 KO a drobné stavebné odpady.pdf (243 kB) (243 kB)

 
VZN č. 5/2013 dane za psa, za VP, za nevýherné HA
 VZN č. 5_2013 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (207.2 kB) (207.2 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - AKTUÁLNÉ platné od 1.1.2013

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2004
 Dodatok č.1 k VZN č.5_2004.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

 
VZN č. 2_2012 o dani z nehnuteľnosti
 VZN č. 2_2012 o dani z nehnuteľnosti.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

 
VZN č. 3_2012 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 3_2012 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

 
VZN č. 4_2012 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4_2012 KO a drobné stavebné odpady.pdf (242.6 kB) (242.6 kB)

 
VZN č. 5_2012 dane za psa_za VP_za nevýherné HA
 VZN č. 5_2012 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (206.7 kB) (206.7 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - platné od 1.11.2012

VZN č. 1_2012 o ochrane ovzdušia
 VZN č. 1 2012 o ochrane ovzdušia.pdf (402.3 kB) (402.3 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - ROK 2012

VZN č. 1_2011 o dani z nehnuteľností
 VZN č. 1_2011 o dani z nehnuteľností.pdf (181.4 kB) (181.4 kB)

 
VZN č. 2_ 2011 o dani za jadrové zariadenie
 VZN č. 2_ 2011 o dani za jadrové zariadenie.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

 
VZN č. 3_2011 KO a drobné stavebné odpady
 VZN č. 3_2011 KO a drobné stavebné odpady.pdf (247.8 kB) (247.8 kB)

 
VZN č. 4_2011 dane za psa_za VP_za nevýherné HA
 VZN č. 4_2011 dane za psa_za VP_za nevýherné HA.pdf (215.3 kB) (215.3 kB)

 
VZN č. 5_2011 Výška príspevku MŠ_ŠJ
 VZN č. 5_2011 Výška príspevku MŠ_ŠJ.pdf (196.9 kB) (196.9 kB)

 

Všeobecno záväzné nariadenia - ROK 2011

VZN č. 1/2010 O spôsobe vykonania miestneho referenda v Obci Pečeňady
 VZN 1_ 2010.pdf (195.9 kB) (195.9 kB)

 
VZN č. 2/2010 O miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
 VZN 2_ 2010.pdf (122.8 kB) (122.8 kB)

 
VZN č. 3/2010 Povodňový plán záchranných prác
 VZN 3_2010.pdf (252.6 kB) (252.6 kB)

 
VZN č. 4/2010 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje
 VZN 4_2010.pdf (164.9 kB) (164.9 kB)

 
VZN č. 5/2010 O dani z nehnuteľností
 VZN 5_ 2010.pdf (177.5 kB) (177.5 kB)

 
VZN č. 6/2010 O dani za jadrové zariadenie
 VZN 6_ 2010.pdf (143.8 kB) (143.8 kB)

 
VZN č. 7/2010 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 7_ 2010.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

 

  späť na úvodnú stránku


 

Fotogaléria

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Všetko o oslavách 800

Oslavy 800. výročia písomnej zmienky o obci Pečeňady

Relax Centrum

Relax Centrum Pečeňady

Register návštev

free counters

Dôležité udalosti dňa

Hlavné správy


Orientačná MAPA obce

Mapa Pečeňady  

Mapový portál obce Pečeňady = Položka bude otvorená v novom okne

Elektronické služby

Triedime odpad

Triedime odpad

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

Počasie

Recepty pre ženičky

webygroup

Úvodná stránka