Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ: Športovo-relaxačné CentrumVytlačiť
 

Obchodná verejná súťaž

OBEC PEČEŇADY, 922 07 Pečeňady 93, IČO: 00 312 878, v zmysle ustanovenia § 9a odseku 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady prijatého dňa 27.09.2019, pod číslom: 39/09/2019, v zmysle ustanovení §§ 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 9a odseku 9), v spojení s ustanoveniami § 9a odsekov 1) až 3) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vznení neskorších predpisov,

v y h l á s i l a

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nehnuteľnosti,

ktorej predmetom sú :
I.) parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné čísla :
a) 831/7, vo výmere 405 m2 , zastavené plochy a nádvoria
b) 831/5, vo výmere 1697 m2 , ostatné plochy
d) 831/8, vo výmere 93 m2 , zastavené plochy a nádvoria
II.) stavba súpisné číslo 175 - Športovo-relaxačné centrum, stojaca na parcele KN-C, parcelné
číslo 831/7 všetky zapísané v celosti vo vlastníctve obce Pečeňady na liste vlastníctva číslo 415
katastrálneho územia Pečeňady, obec: Pečeňady, okres: Piešťany,
III.) hnuteľné veci a zariadenia v nebytových priestoroch


Podmienky vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke obce Pečeňady: www.pecenady.sk a na jej úradnej tabuli v obci Pečeňady. 

Ladislav Boháčik
starosta obce Pečeňady

 

Znenie OVS ŠRC 2019 sa nachádza v samostatnej prílohe na stiahnutie...


 
 

Fotogaléria

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Všetko o oslavách 800

Oslavy 800. výročia písomnej zmienky o obci Pečeňady

Relax Centrum

Relax Centrum Pečeňady

Register návštev

free counters

Dôležité udalosti dňa

Hlavné správy


Orientačná MAPA obce

Mapa Pečeňady  

VIDEO kanál Pečeňady

Video kanál Pečeňady

Mapový portál obce Pečeňady = Položka bude otvorená v novom okne

Elektronické služby

ZMO Región JE Jaslovské Bohunice

Triedime odpad

Triedime odpad

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Počasie

webygroup

Úvodná stránka