Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Stavebníctvo

Základné informácie

Žiadosť sa predkladá v podateľni Obecného úradu Pečeňady spolu s prílohami uvedenými v žiadosti. Správny poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov sa uhrádza v hotovosti na obecnom úrade, poštovým poukazom alebo bankovým prevodom na účet obce.
Žiadosť spolu so všetkými prílohami sa postupuje na vybavenie Spoločného úradu samosprávy – Stavebný úrad, Záborského 40, 921 01 Piešťany.
 
Tel. kontakt na SÚS - Stavebný úrad Piešťany: 

kancelária č. 516: Ing. Milan Magula, Katarína Dalošová: 033/7730 137

kancelária č. 517: PhDr. Monika Lagová, Tatiana Heribanová: 033/7730 138

kancelária č. 504: Ing. Eva Bruncková, Mgr. Zuzana Magulová: 033/7730 139 


 

Formuláre na stiahnutie

NÁVRH na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby FO+PO
 TL - návrh na vydanie UR - FO+PO.doc (56 kB) (56 kB)

 
NÁVRH na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 TL - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie stavebného povolenia FO
 TL - žiadosť o vydanie SP - FO.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie stavebného povolenia PO
 TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc (58 kB) (58 kB)

 
ŽIADOSŤ o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby
 Žiadosť o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc (28 kB) (28 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania
 TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o predĺženie termínu dokončenia stavby
 TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (35 kB) (35 kB)

 
ŽIADOSŤ o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie).
 Žiadosť rozkopávka.rtf (51.7 kB) (51.7 kB)

 
ŽIADOSŤ o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť o zriadenie vjazdu.rtf (34.7 kB) (34.7 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na MK
 Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na MK.rtf (39.3 kB) (39.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby MZZO.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu
 Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu.rtf (35.3 kB) (35.3 kB)

 
ŽIADOSŤ o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
 TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o povolenie terénnych úprav
 TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia
 Žiadosť o vydanie povolenia informačného, reklamného, propagačného.rtf (57.5 kB) (57.5 kB)

 
OHLÁSENIE jednoduchej stavby
 TL - ohlásenie jednoduchej stavby.doc (45 kB) (45 kB)

 
OHLÁSENIE drobnej stavby
 TL - ohlásenie drobnej stavby.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
OHLÁSENIE udržiavacích prác
 TL - ohlásenie udržiavacích prác.doc (40 kB) (40 kB)

 
OHLÁSENIE stavebných úprav
 TL - ohlásenie stavebných úprav.doc (40.5 kB) (40.5 kB)

 
OHLÁSENIE drobnej reklamnej stavby
 TL - ohlasenie drobnej reklamnej stavby.doc (49 kB) (49 kB)

 
PREHLÁSENIE o vykonávaní stavebného dozoru
 TL - Prehlásenie - stavebný dozor.doc (27 kB) (27 kB)

 
PREHLÁSENIE o doručení rozhodnutia (vzdanie sa odvolania)
 TL - vzdanie sa odvolania.rtf (52.3 kB) (52.3 kB)

 
PODNET Nariadenie odstránenia stavby
 TL - nariadenie odstránenia stavby.doc (37 kB) (37 kB)

 
PODNET na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
 TL - podnet na vykonanie ŠSD.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
VYJADRENIE vlastníka susednej nehnuteľnosti
 TL - vyjadrenie_suseda k stavbe.pdf (157 kB) (157 kB)

 
STANOVISKO vlastníkov susedných nehnuteľností k osadeniu stavby
 TL - súhlas vlastníkov susedných pozemkov.rtf (55.3 kB) (55.3 kB)

 
VYJADRENIE vlastníka susednej nehnuteľnosti
 TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
VZDANIE sa odvolania
 TL - vzdanie sa odvolania.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

 

späť na Ako vybaviť
späť na úvodná stránka


 

Fotogaléria

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Všetko o oslavách 800

Oslavy 800. výročia písomnej zmienky o obci Pečeňady

Relax Centrum

Relax Centrum Pečeňady

Register návštev

free counters

Dôležité udalosti dňa

Hlavné správy


Orientačná MAPA obce

Mapa Pečeňady  

VIDEO kanál Pečeňady

Video kanál Pečeňady

Mapový portál obce Pečeňady = Položka bude otvorená v novom okne

Elektronické služby

Triedime odpad

Triedime odpad

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Počasie

Recepty pre ženičky

webygroup

Úvodná stránka