Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Nenávratný finančný príspevok

"NFP" pri narodení dieťaťa

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby pri narodení dieťaťa je možné za nasledovných podmienok:

1) O poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky 200 €.
2) Príspevok pri narodení dieťaťa je finančná dávka, ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca a vypláca sa oprávnenej osobe na základe podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:

a) Obaja rodičia musia mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase kedy sa nárok na príspevok posudzuje.
b) Rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Pečeňady.
c) Ani jednému z rodičov, nesmie byť komisiou verejného poriadku v obci uložené žiadne opatrenie.
d) O príspevok musí byť požiadané najneskôr do 24 mesiacov od narodenia dieťaťa.

3) Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do výchovy otca, oprávnenou osobou sa rozumie otec dieťaťa.

4) Na získanie príspevku má nárok oprávnená osoba pri splnení podmienok uvedených v bode 2písm. a) až d).

5) Príspevok pri narodení dieťaťa je možné poskytnúť iba jednému z rodičov.
 


 

"NFP" - DARCA KRVI

 

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby pri darcovstve krvi je možné za nasledovných podmienok:

1) O poskytnutí príspevku pri darcovstve krvi rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky :
a) za získanie bronzovej plakety darcom krvi do výšky 30 €
b) za získanie striebornej plakety darcom krvi do výšky 60 €
c) za získanie zlatej plakety darcom krvi do výšky 200 €
d) za získanie diamantovej plakety darcom krvi do výšky 300 €

2) Príspevok za darcovstvo krvi je finančná dávka ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov spojených s darcovstvom krvi a oceňuje humánnosť činu darcov. Príspevok sa vypláca iba oprávnenej osobe na základe podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:

a) Darca musí mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase získania ocenenia a darcovstva krvi.
b) Darca nesmie mať podlžnosti voči obci Pečeňady.
c) Darcovi krvi nesmie byť komisiou verejného poriadku v obci uložené žiadne opatrenie.
d) O príspevok musí darca krvi požiadať do 30. 11 príslušného kal. roka, v ktorom darca ocenenie získal najneskôr však vždy do 30.11 nasledujúceho roka po získaní ocenenia.

3) Oprávnenou osobou sa rozumie darca krvi, ktorý ocenenie získal.

4) Na získanie príspevku má nárok oprávnená osoba pri splnení stanovených podmienok v bode 2 písm. a) až d).

5) Príspevok je možné poskytnúť iba ocenenému darcovi. 
 


 

"NFP" - Povinná školská dochádzka

 

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby pri nástupe dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky je možné za nasledovných podmienok:

1) O poskytnutí príspevku pri nástupe dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky 30 €.
2) Príspevok pri nástupe dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky je finančná dávka, ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe do I. ročníka povinnej školskej dochádzky a vypláca sa oprávnenej osobe na základe podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:

a) Obaja rodičia musia mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase nástupu dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky.
b) Rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Pečeňady.
c) Ani jednému z rodičov, nesmie byť komisiou verejného poriadku v obci uložené žiadne opatrenie.
d) O príspevok musí byť požiadané najneskôr do 30.11. príslušného kal. roka v roku kedy dieťa do 1. ročníka ZŠ nastúpilo.

3) Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do výchovy otca, oprávnenou osobou sa rozumie otec dieťaťa.

4) Na získanie príspevku má nárok oprávnená osoba pri splnení podmienok uvedených v bode 2 písm. a) až d).

5) Príspevok je možné poskytnúť iba jednému z rodičov.
 


 

"NFP" - športový reprezentant

 

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby pri významnej športovej reprezentácii obce, štátu SR je možné za nasledovných podmienok:

1) O poskytnutí príspevku pri významnej športovej reprezentácii obce, štátu SR rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky :

a) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na celoslovenskej úrovni do 3. miesta do 300 €.
b) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Európskej úrovni do 3. miesta do 800 €.
c) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Svetovej úrovni do 3. miesta do 3.000 €.
d) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Olympiáde /OH/ do 3. miesta do 6.000 €.

2) Príspevkom obec prispieva k pokrytiu výdavkov spojených s reprezentáciou štátu SR a budovaním povedomia a dobrého mena obce Pečeňady. Príspevkom oceňuje jednotlivcov iba z obce Pečeňady, ktorých športová činnosť a dosiahnuté výsledky sú vzorom pre mládež obce Pečeňady.

a) Športový reprezentant musí mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase kedy získal ocenenie.
b) Nesmie mať podlžnosti voči Obci Pečeňady.
c) Nesmie mu byť komisiou verejného poriadku v obci uložené žiadne opatrenie.
d) O príspevok musí požiadať doložením príslušných dokladov preukazujúcich reprezentačné výsledky.
e) Žiadosť je potrebné doručiť s dokladmi najneskôr do 30. 11 príslušného kal. roka najneskôr však vždy do 30.11 nasledujúceho roka po roku v ktorom ocenenie získal.

3) Oprávnenou osobou sa rozumie reprezentant, ktorý ocenenie získal.

4) Na získanie príspevku má nárok oprávnená osoba pri splnení stanovených podmienok v ods. 2 písm. a) až d)

5) Príspevok je možné poskytnúť iba ocenenému reprezentantovi.
 


 

späť na Ako vybaviť
späť na úvodná stránka


 

Fotogaléria

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Všetko o oslavách 800

Oslavy 800. výročia písomnej zmienky o obci Pečeňady

Relax Centrum

Relax Centrum Pečeňady

Register návštev

free counters

Dôležité udalosti dňa

Hlavné správy


Orientačná MAPA obce

Mapa Pečeňady  

VIDEO kanál Pečeňady

Video kanál Pečeňady

Mapový portál obce Pečeňady = Položka bude otvorená v novom okne

Elektronické služby

ZMO Región JE Jaslovské Bohunice

Triedime odpad

Triedime odpad

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Počasie

webygroup

Úvodná stránka